Comparteix a facebook
Comparteix a linkedin
Comparteix a twitter
Comparteix a pinterest
Comparteix a google

Continguts

El decimal codificat binari és una forma de representar els nombres binaris en un sistema decimal. Per tant, tenim un número que té el següent aspecte:

0000 0000 0000 0000 (16 bits o 2 bytes) on cada conjunt de 4 bits representa un punt decimal. Així doncs, els primers 4 bits representen els milers, els següents 4 bits els centenars, etc.

No es tracta d'una conversió literal entre binari i decimal, sinó una mena de sistema binari decimal. L’únic problema d’aquest sistema és que sovint comporta addicions més difícils i problemes on hi ha desbordaments.

BinariDecimal
00000
00011
00102
01003

I així successivament. Per tant, si ho tenim per exemple

0001 0001 0001 0001 en BCD seria 1111 en decimal. Si tinguéssim això en binari, el nombre seria 0001000100010001, que és 4369. Per tant, un no és el mateix que l'altre !! No barregeu BCD amb binari.

Ara parlem d’un exemple d’addició. Afegim la primera columna a la segona

0100011100111001
0001001010000111
0101100111000000

Ara potser heu notat que això pot provocar problemes perquè hi ha un desbordament en afegir 1001 i 0111 a la dreta. Això es pot solucionar afegint 6.

Aquest vídeo aclarirà aquesta situació:

Llavors, per què utilitzar BCD en lloc de decimals?

  1. Fàcil conversió entre decimals i binàries.
  2. Rellotges
  3. Calculadores

Aprèn més: